Połączenie – mebli niemieckiej jakości w polskim wydaniu, japońskiego stylu pracy menagera, montażystów oraz logistyki, holenderskiego design-u i polskiego nadzoru – to po prostu nie mogło się nie udać. Kluczem do sukcesu i sprawnej realizacji projektu była pełna współpraca tych wszystkich elementów na wielu płaszczyznach.

Pewne ograniczenia czasowe, wynikające z czasu pobytu oraz odległości różniącej obie realizacje o 7 dni i około 500 km, wymagały pełnej synchronizacji współdziałania wszystkich osób zaangażowanych w projekt. To właśnie był klucz do skutecznej realizacji projektu – zgodnie z zasadą „Just-in-time”. Problemy komunikacyjne? Oczywiście były – ale na stopie prywatnej – chęć wzajemnego poznania tak różnych sobie kultur jak europejska i japońska generowała problemy z wymianą poglądów na poziomie werbalnym z pracownikami ekipy montażowej.

Na stopie zawodowej nie było takich problemów. Podstawą komunikacji była dobrze przygotowana dokumentacja techniczna i instrukcje montażowe, z którymi montażyści mieli okazję zapoznać się przed naszym przybyciem. Umożliwiło to nie tylko sprawne i szybkie rozpoczęcie pracy, ale także szybką i jednoznaczną komunikację oraz łatwość podejmowania decyzji, zwłaszcza w nieoczekiwanych przypadkach, w których pojawiają się problemy, wymagające rozwiązania „on site”. Jednym z takich nieprzewidzianych elementów był nawiew klimatyzacji, której umiejscowienie powodowało kolizję z pozycją ustawienia naszej ścianki. Niestety kolizja ta wykluczała nie tylko możliwość przestawienia naszych mebli w inne miejsce, ale wymuszała także docięcie oraz zmianę konfiguracji poszczególnych modułów mebla, co generowało potrzebę akceptacji zmian przez architekta. Dzięki szybkiej zmianie projektu (dokonanej na miejscu za pomocą oprogramowania CAD, którym dysponowaliśmy jako konstruktorzy) uwzględniającej właściwe rozmieszczenie i konfigurację mebla, architekt z Holandii mógł szybko podjąć decyzję o potrzebnych zmianach i ją zaakceptować.

Problemy na montażu zawsze mogą się zdarzyć i często się to dzieje. Idea skutecznego rozwiązywania problemów „on site” przyświeca firmie MIA i jest kluczowa w skutecznym i profesjonalnym realizowaniu projektu, a umiejscowiona jest zaraz po zasadzie przewidywania i eliminacji błędów i zagrożeń na etapie projektowym i produkcyjnym.

Skutkiem zastosowania takich zasad jest sprawna, przewidywalna i skuteczna realizacja projektu, a w konsekwencji zadowolony klient.