EU Info

EU2

 

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTY ROZWÓJ 2014-2020:

Informujemy  o realizacji projektu w ramach  działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy dla MIA Sp. z o.o.

NR UMOWY: POIR.03.04.00-12-0205/20-00

CEL PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie prowadzenia działalności  MIA Sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI:  01.07.2020- 30 09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 100 939,53 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100 939,53 PLN