MIA_FOTOWOLTAIKA_REGULAMIN

 1. Bony są ważne do 31.03.2021. Od 01.04.2021 tracą swoją ważność.
 2. Wysokość Rabatu zależy od lokalizacji i wielkości realizacji zamówienia.
 3. Bony są naliczane indywidualnie .
 4. Bony upoważniają do min. 5% zniżki na pierwsze zamówienie.
 5. Suma rabatu ze wszystkich bonów nie może przekroczyć 20%.
 6. Bony są nieodzownie związane z relacją handlową z firmą odbiorcy/ Posiadacza bonów i spółki MIA. Oznacza to, że bony mogą być użyte tylko po zawarciu umowy sprzedaży ze spółką MIA.
 7. Pierwsze zamówienie firmy odbiorcy/ posiadacza Bonów powinno zostać złożone nie później niż 31.03.2021.
 8. Bony są przypisane do odbiorcy i nie mogą być zbywane na osoby trzecie, ani im przekazywane.
 9. Jeśli w tej samej firmie pracuje kilku odbiorców Bonów, ta firma może maksymalnie wykorzystać tylko 1 Bon od wszystkich odbiorców.
 10. Każdy posiadacz Bonów może wykorzystać maksymalnie 3 Bony (od 5% do 20%  zniżki na jedną z trzech usług: montaż, demontaż, magazynowanie).
 11. Bony mogą być zrealizowane po osiągnięciu wartości obrotów handlowych minimum 10000 zł.
 12. Bony nie są środkiem płatniczym i mogą być postrzegane jedynie jako rabat.
 13. Bony posiadane przez pracownika firmy tracą ważność w momencie rozwiązania jego stosunku pracy z tą firmą.
 14. Aby zrealizować Bon, należy złożyć zamówienie.