Montaże terms PL

 1. Bony muszą być odebrane do 15.03.2021.
 2. Bony muszą być potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych przez firmę MIA, aby uzyskać swoją ważność. Bez potwierdzenia nie mogą zostać użyte.
 3. Bony są nieodzownie związane z relacją handlową z firmą odbiorcy/ Posiadacza bonów i spółki MIA. Oznacza to, że bony mogą być użyte tylko po zawarciu umowy sprzedaży ze spółką MIA.
 4. Pierwsze zamówienie firmy odbiorcy/ posiadacza Bonów powinno zostać złożone nie później niż 31.03.2021.
 5. Bony są ważne do 31.03.2021. Od 01.04.2021 tracą swoją ważność.
 6. Bony są przypisane do odbiorcy i nie mogą być zbywane na osoby trzecie, ani im przekazywane.
 7. Jeśli w tej samej firmie pracuje kilku odbiorców Bonów, ta firma może maksymalnie wykorzystać tylko 1 Bon od wszystkich odbiorców.
 8. Każda Firma może zrealizować tylko 1 Bon z danego obszaru i uzyskać maksymalnie 1000 zł za oba bony łącznie.
 9. Każdy posiadacz Bonów może mieć maksymalnie 2 Bony (1 na 50% kosztów dojazdu, 1 na upust w kwocie 1000 zł usługi montażowe).
 10. Bony mogą być zrealizowane po osiągnięciu wartości obrotów handlowych minimum 10000 zł.
 11. Bony nie są środkiem płatniczym i mogą być postrzegane jedynie jako rabat.
 12. Bony posiadane przez pracownika firmy tracą ważność w momencie rozwiązania jego stosunku pracy z tą firmą.
 13. Aby zrealizować Bon, należy wysłać go na adres email: bony102020@mia.com.pl  z numerem Bonu.